You are hereVrchlabí

Vrchlabí


By hop - Posted on 11 October 2011

Město Vrchlabí s polohou na horním toku Labe (od níž je odvozen náze města) začalo být osidlováno zhruba v polovině 14. století, přičemž osada jako taková existovala pravděpodobně již před rokem 1300. Nejznámnějším držitelem Vrchlabského panství je Hašek z Vrchlabí, který zde nechal vystavět první vodní tvrz na území dnešního zámku a město spravoval až do roku 1363.
Oficiálně se ves stala městem roku 1533 za vlády královského rady Kryštofa Gendorfa z Genfordu za jehož působení přišlo do města velké množství lidí za prací díky rozvinutému hutnictví železa.
Dalším důležitým průmyslovým odvětvím se za vlády hraběte Pavla z Morzinu stalo tkalcovství. Textilní výroba byla pro město dominantí až do 30. let 20. století.
Další významnou událostí pro město byla výstavba radnice v roce 1737. V této době bydlelo ve městě zhruba 1500 lidí, přičemž dnes je tomu zhruba 13 000.

Město s polohou v centru Krkonoš je velmi vhodným prostředím kulturního vyžití. Jsou zde pořádány pravidelné kulturní a sportovní události jako například Dny řemesel, Krkonošské pivní slavnosti, Vrchlabské hudební léto a další zábavné a kulturní události. Pro cyklisty jsou zde vybudovány terénní trasy zvané Bikeareana Krkonoše. V zimě je město centrem lyžařů díky lyžařským centrům Herlíkovice, Bubákov a Kněžický vrch.